Marijke van Dijk

Al mijn hele (arbeids)leven help ik mijzelf en anderen om Sterk & Ontspannen in het leven te staan of voor de dag te komen. Te veel mensen zie ik worstelen met onzekere gevoelens, niet alleen in de persoonlijke levenssfeer, maar ook op het werk, op school of in een studie.

Deze twee kernwaarden, Sterk & Ontspannen, heb ik dan ook steeds voor ogen gehad bij alle opleidingen, activiteiten en werkzaamheden die ik tijdens mijn leven heb gevolgd of ondernomen.

  • Als docent Academische en Communicatieve Vaardigheden bij de Vrije Universiteit (VU) help ik studenten met de juiste mindset en praktische leerstrategieën, zodat zij Sterk & Ontspannenkunnen studeren.
  • Als voormalig kernlid van het Centrum voor Co-actieve Communicatie heb ik docenten tools aangereikt om zowel verbaal als non-verbaal én mentaal Sterk & Ontspannen voor de klas te staan.
  • Via mijn eigen bureau Comma-B Training & Advies help ik mensen met weinig zelfvertrouwen om Sterker & meer Ontspannen voor de dag te komen door te werken aan de binnenkant (mindset) en de buitenkant (lichaamstaal).

Bij alle trainingen, lezingen en vormen van coaching staan groeimindset, lichaamstaal, motiverende gespreksvoering en smart working of efficiënt studeren centraal.

Deze thema’s komen dan ook terug in de boeken, bundels en artikelen die ik heb geschreven.